A Secret Weapon For Medical Malpractice Specialist Professional Tips

הרופא לא התייחס ברצינות לתלונת המנוחה ולכן לא הפנה לבדיקות אבחון רלוונטיות ופטר אותה בכך שעסקינן בגוש חלב הנובע ממהלך הריוני שגרתי

ואולם, למבוטח היו הוצאות, שכר טרחת עורך דין ששילם וכאמור שכר חוות הדעת הנגדית. הוא הגיש תביעת רשלנות נגד קרדיומדיקס ונגד המומחית. אלה ביקשו שבית המשפט ידחה את התביעה על הסף. "מדיניות משפטית ראויה", כך טענו, "מחייבת לדחות את תביעתו של המבוטח.

אישה נפגעה בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה. במקרים כאלה גם חברת ביטוח החובה וגם הביטוח הלאומי אחראים לתשלום הפיצויים.

חשד להתעללות בבתי חולים פסיכיאטרים , תחקיר של עמנואל רוזן , עם סרטוני יוטיוב

חברת פורום נזיקין והוועדה לרפואה ומשפט בלשכת עורכי הדין.

למרבה הצער כן. יש מומחים רפואיים החושבים שתפקידם כעורכי דין לייצג את עמדת מי שמשלם להם ולאו דווקא את האמת המקצועית. אדם עבד שנים רבות כרתך מסגר במפעל אגמו בנהריה. במהלך השנים נחשף לחומרים מזיקים. לבסוף לקה במחלת האסטמה. בית הדין לעבודה מינה את מומחה הריאה, פרופ' מרדכי קרמר. המומחה: אין קשר סיבתי בין החומרים המזיקים לבין מחלת האסטמה בה לקה.

מבחינה משפטית, רשלנות רפואית היא תביעה אזרחית המשויכת לתחום דיני הנזיקין. רשלנות רפואית כביטוי משפטי, מתאר את סוג ורמת הפגיעה במטופל עקב טיפול רפואי שגוי בו. הגורם שמאשר מקרה של רשלנות רפואית, הוא גורם רפואי מקצועי שביכולתו לבדוק כל מקרה ואת הנסיבות לפיהם יש חשש לרשלנות.

התמונה בתחום המומחים הרפואיים הממונים על ידי בתי המשפט היא עגומה. אין כללים, אין רשימות מסודרות. כל שופט נוהג כראות עיניו. ראוי היה כי המערכת המשפטית תעשה סדר בתחום כה משמעותי ומכריע שיש בו כדי לחרוץ גורלות של נפגעים. מומחים ממונים חייבים להיות כאלה שאינם בקשרי עבודה עם חברות הביטוח. הם צריכים להיות ניטראליים ולעשות מלאכתם נאמנה. חוסר הסדר בתחום זה והתחושה הקשה של הנפגעים והמבוטחים כי גורלם מוכרע על פי זהות המומחה, פוגעים בראש ובראשונה במעמדה של מערכת המשפט וחבל. עד שמערכת בתי here המשפט תקבע כללים מסודרים, ראוי שהרופאים יאמצו את הריסון שגזר על עצמו פרופ' אברהם גנאל.

שלום ענת, הטיפול מבוצע על ידי רופאי עור או כירורגים פלסיקאים. בברכה, דר' ארנון קורן

תביעות בגין רשלנות רפואית משויכות לתחום דיני הנזיקין והתביעות האזרחיות, וכפועל יוצא מכך, השלב הראשון בכל הנוגע לבדיקת זכאותכם לקבלת פיצוי כספי הולם בגין הנזק שנגרם לכם עקב רשלנות רפואית אותה חוויתם במהלך קבלת שירות רפואי כזה או אחר, מתקיים במסגרת היוועצות מקצועית עם עורך דין המתמחה בליווי בדיני נזיקין וליווי תביעות אזרחיות בתחומי הרשלנות הרפואית. 

פסיכיאטר יכול להעיד על כך שהמנוח סבל ממחלת נפש. אבל איש מהם לא יוכל לקבוע מה באמת גרם למוות. האם המנוח התאבד, נדחף, או נפל בתאונה?

באם נפגעת עקב רשלנות רפואית, עליך להיות מטופל רק ע”י עורך דין מומחה ברשלנות רפואית. עורכי דין המתמחים ברשלנות רפואית, יגדילו את סיכוייך לזכות בתביעה, יימנעו משגיאות אותם עורכי דין חסרי ניסיון יכולים לעשות וימצאו עבורך את הרופא המתאים שייתן חוות דעת רפואית.

בישראל, מצער לגלות כי במקרים רבים נטיית לבם של המומחים ידועה מראש, והמפסידים הם כמובן המבוטחים

רשלנות רפואית יכולה להיות בכל שלב הקשור לטיפול הרפואי המקצועי שהוחלט כתוצאה מהאבחון, מרמת ייעוץ רפואי או טיפול לא זהיר ועד למתן תרופות לא מתאימות או במינון לא נכון לבעיה הרפואית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *